سرور مجازی خارج

سرور مجازی پلان برنزی اقتصادی خارج
 • SATA نوع هارد
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 512 مگابایت حافظه اختصاصی
 • 1 ترابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان نقره ای اقتصادی خارج
 • SATA نوع هارد
 • 70 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 2 ترابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان طلایی اقتصادی خارج
 • SATA نوع هارد
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 2 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 4 ترابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان برنزی حرفه ای خارج
 • SATA نوع هارد
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 512 مگابایت حافظه اختصاصی
 • 1 ترابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان نقره ای حرفه ای خارج
 • SATA نوع هارد
 • 70 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 2 ترابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان طلایی حرفه ای خارج
 • SATA نوع هارد
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 2 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 4 ترابایت ترافیک ماهیانه