سرور مجازی ایران

سرور مجازی پلان برنزی اقتصادی ایران
 • SATA نوع هارد
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 512 مگابایت حافظه اختصاصی
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان نقره ای اقتصادی ایران
 • SATA نوع هارد
 • 70 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان طلایی اقتصادی ایران
 • SATA نوع هارد
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 2 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان برنزی حرفه ای ایران
 • SSD نوع هارد
 • 20 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 512 مگابایت حافظه اختصاصی
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان نقره ای حرفه ای ایران
 • SSD نوع هارد
 • 40 گیگابایت فضای هارد
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سرور مجازی پلان طلایی حرفه ای ایران
 • SSD نوع هارد
 • 60 گیگابایت فضای هارد
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 2 گیگابایت حافظه اختصاصی
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه